Drukuj
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (PDF)
  2. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (PDF)
  3. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (DOCX)
  4. Zgoda na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej (DOC)
  5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (DOC)
  6. Wniosek dotyczący awaryjnego zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót (DOC)
  7. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (DOC)
  8. Wniosek o wydanie zgody na remont zjazdu indywidualnego, publicznego z drogi publicznej (DOCX)
  9. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi publicznej (DOCX)