Adres:
ul. Świętokrzyska 52
godziny pracy: 7:00 - 15:00
e-mail: pzdp@przysucha.pl
26-400 Przysucha
Telefon:
48 675 20 81; 48 675 20 82; 48 675 35 57
Faks:
48 675 20 81