POWIAT PRZYSUCHA
SIEĆ DRÓG POWIATOWYCH

Lp.

Nr i nazwa drogi

Długość w km

1.

1108W     Olszowa – Ulów – Klwów

5,920

2.

1109W     Jabłonna – Ulów

2,109

3.

1686W     gr. woj. – Myślakowice – Różanna - Wysokin

11,753

4.

1694W     Nowe Miasto – Ulów

4,300

5.

1695W     Wólka Magierowa – Brzeski – Klwów

6,432

6.

3301W     Skrzynno – Borkowice – Bryzgów

11,227

7.

3302W      Janów – Borkowice

4,827

8.

3303W    Ruszkowice – Zdonków – Ryków

6,267

9.

3304W    Sokolniki Mokre – Politów – Radestów

8,694

10.

3305W      Zawady – Koryciska – Pogroszyn

4,904

11.

3306W     Ruski Bród – Hucisko

7,169

12.

3307W   dr. woj. Nr 749 – Kol. Szczerbacka – gr. woj.

3,280

13.

3309W     Gielniów – Gałki – Zielonka

8,204

14.

3310W    Pomyków – Skrzyńsko – St. Kolejowa

4,774

15.

3311W     Rusinów – Brogowa – Janików

8,221

16.

3312W     Potworów – Rdzuchów – Kol. Bąków  

11,984

17.

3313W     Drzewica – Rusinów – Sady Kolonia

15,194

18.

3314W    Odrzywół – Kadź – Łojków

11,184

19.

3315W    Klwów – Sulgostów – Nieznamierowice

10,305

20.

3316W    Jelonek – Sulgostów

2,600

21.

3317W     Drążno – Przystałowice Małe

2,941

22.

3318W     Wola Gałecka – Gałki

3,260

23.

3319W     Pomyków – Kłonna

15,403

24.

3320W     Karczówka – Goździków

3,874

25.

3321W     Zychorzyn – Jastrząb – dr. kraj.

5,275

26.

3322W     Drzewica – Bieliny – Gielniów

5,722

27.

3323W     Stanisławów – Ossa – Drzewica

4,855

28.

3324W     Różanna – Stanisławów – Wysokin

12,273

29.

3325W     Ulów – Kłudno    

2,008

30.

3326W     dr. Nr 740 – Podczasza Wola – Kozieniec – Potworów

5,029

31.

3327W     Kozieniec – dr. Nr 740

1,048

32.

3328W     Długie – Grabowa

5,109

33.

3329W     Potworów – Jamki – Skrzyńsko

19,912

34.

3330W     Sady – Jamki

4,010

35.

3331W     Dębiny – Plec – Brudnów

7,284

36.

3332W     Janików – Sokolniki Suche – dr. Nr 12

10,773

37.

3333W     Komorów – Skrzynno

1,989

38.

3334W    Wir – Goszczewice – Przytyk

0,438

39.

3335W     Wir – Ostrołęka – Potkanna

2,547

40.

3336W     Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk

6,802

41.

3338W     Jabłonica – Smagów – Pawłów

10,787

42.

3339W    Kochanów – Smagów – Krzcięcin

5,704

43.

3340W     Długa Brzezina – Bryzgów – Stefanków

6,866

44.

3341W   Jabłonica – Pogroszyn

3,176

45.

3342W     Niska Jabłonica – Zawonia – Ostałów

0,373

Ogółem

296,806