Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji złożonej oferty na w/w stanoswisko nie dokonanow wyboru kandydata do dalszych etapów rekrutacji.

 

Uzasadnienie

 

Nabór nie został rozstrzygnięty ze względu na niespełnione wymagania formale w złożonej ofercie.

                                                                                                                             Przewodniczący komisji do spraw rekrutacji

                                                                                                                             Krzysztof Wlazło