Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została pani Małgorzata Bartyzel z Opoczna.