ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk

Śnieg Śliskość zimowa

1

2

3

4

5

1.

4

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
 • luźny – 8 godzin
 • zajeżdżony występuje
 • języki śnieżne- występują
 • zaspy – do 8 godzin

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź 8 godz.
 • pośniegowa – 10 godz.
 • lodowica – 8 godz.

2.

5

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 • luźny – 16 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • nabój śnieżny - występuje
 • zaspy występują do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 8 godz.
 • pośniegowa – 10 godz.