OGŁOSZENIE

                

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze działając z upoważnienia Zarządu Powiatu w Przysusze informuje o zamiarze sprzedaży dźwigarów stalowych pochodzących z rozbiórki mostów .

 

     1.NP 45

           - dł. 10,5 m  x 1 szt.

           - dł. 10,8 m x 3 szt.

           - dł. 10,6 m x 5 szt.

      2.   NP 55 z ceownikiem 30

           - dł. 17,3 m x 4 szt.

      3.  NP 55

          - dł. 15,9 m x 3 szt.

          - dł. 15,5 m x 2 szt.

Zakupione dźwigary należy odebrać we własnym zakresie tj. przy użyciu własnego załadunku i transportu .

Oględziny dźwigarów można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Przysusze ul. Świętokrzyska 52 .

Oferty cenowe w formie pisemnej powinny być sporządzone na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Minimalna oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza wynosząca 20 000, 00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Oferty dotyczące zakupu wszystkich wymienionych dźwigarów ( nie dopuszcza się ofert częściowych ) należy składać do dnia 17.09.2021 r godz. 14.30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze ul. Świętokrzyska 52.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia większej liczby ofert , wszystkie nie będą rozpatrywane.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn do momentu sprzedaży.

Do pobrania:

Formularz oferty