Wykaz przystanków autobusowych

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE POWIATU PRZYSUSKIEGO

Lp.

Nr i nazwa drogi

Nazwa miejscowości

Lokalizacja przystanku

Nr przystanku /strona

kilometraż

Str.lewa

Str.prawa

1

1108W Olszowa-Ulów-Klwów

Kłudno

7 + 390

 

02

7 + 910

01

 

Głuszyna

8 + 330

 

04

8 + 330

03

 

2

1109W Jabłonna-Ulów

Ulów

0 + 380

01

 

0 + 380

 

02

3

1689W gr.woj.-Myślakowice-Różanna-Wysokin

Kol. Myślakowice

1 + 310

01

 

Myślakowice

4 + 390

 

02

4

1694W Nowe Miasto-Ulów

Kol. Ulów

0 + 850

01

 

0 + 850

 

02

5

1695W Wólka Magierowa-Brzeski-Klwów

Brzeski

4 + 850

01

 

4 + 850

 

02

Ligęzów

6 + 520

03

 

6 + 520

 

04

6

3301W Skrzynno-Borkowice-Bryzgów

Wydrzyn

3 + 550

01

 

3 + 550

 

02

7

3302W Janów-Borkowice

Wymysłów

1 + 180

 

02

1 + 660

01

 

Rudno

2 + 630

 

04

2 + 630

03

 

8

3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków

Zdonków

2 + 540

01

 

2 + 540

 

02

9

3304W Sokolniki Mokre-Politów-Radestów

Sokolniki Mokre

1 + 090

01

 

1 + 090

 

02

Politów

6 + 400

03

 

6 + 400

 

04

Żuków

3 + 150

05

 

3 + 150

 

06

10

3306W Ruski Bród-Hucisko

Ruski Bród

0 + 170

01

 

0 + 170

 

02

Długa Brzezina

3 + 560

03

 

3 + 560

 

04

Hucisko

6 + 370

05

 

6 + 370

 

06

11

3307W dr.woj.Nr 749-Kol.Szczerbacka-gr.woj.

Głęboka Droga

1 + 250

01

 

1 + 250

 

02

Kol. Szczerbacka

2 + 460

03

 

2 + 460

 

04

12

3309W Gielniów-Gałki-Zielonka

Wywóz

1 + 120

01

 

1 + 120

 

02

Gałki

4 + 470

03

 

4 + 470

 

04

Gałki

4 + 960

05

 

4 + 960

 

06

Mechlin

5 + 910

07

 

5 + 910

 

08

13

3310W Pomyków-Skrzyńsko-St. Kolejowa

Skrzyńsko

1 + 750

01

 

1 + 750

 

02

14

3312W Potworów-Rdzuchów-Kol. Bąków

Rdzów

1 + 810

01

 

1 + 810

 

02

Bąków

9 + 730

03

 

9 + 730

 

04

15

3313WDrzewica-Rusinów-Sady Kolonia

Zychorzyn

2 + 980

01

 

2 + 980

 

02

Grabowa

4 + 980

03

 

4 + 980

 

04

Rusinów

6 + 550

05

 

6 + 550

 

06

Przystałowice Małe

12+250

07

 

12+250

 

08

16

3315W Klwów-Sulgostów-Nieznamierowice

Sulgostów

3 + 510

01

 

3 + 510

 

02

Sulgostów

4 + 520

 

04

Drążno

6 + 020

03

 

6 + 020

 

06

Drążno

6 + 345

05

 

6 + 345

 

08

Drążno

7 + 390

07

 

7 + 390

 

10

17

3317W Drążno-Przystałowice Małe

Przystałowice Małe

1 + 750

01

 

1 + 750

 

02

18

3318W Wola Gałecka-Gałki

Gałki

1 + 450

01

 

1 + 450

 

02

Gałki

1 + 810

03

 

1 + 810

 

04

Gałki

2 + 240

05

 

2 + 240

 

06

19

3319W Pomyków-Kłonna

Smogorzów

0 + 480

01

 

Smogorzów

0 + 530

 

02

Smogorzów

1 + 020

03

 

1 + 020

 

04

Krzesławice

3 + 010

05

 

Krzesławice

3 + 060

 

06

Krzesławice

3 + 910

07

 

3 + 910

 

08

Wola Gałecka

8 + 780

09

 

8 + 870

 

10

Nieznamierowice

11+470

11

 

11+470

 

12

Kłonna

14+960

13

 

14+960

 

14

20

3320W Karczówka-Goździków

Krzesławice

0 + 770

01

 

0 + 770

 

02

21

3321W Zychorzyn-Jastrząb-dr.kraj. Nr 12

Zychorzyn

0 + 030

01

 

0 + 030

 

02

Zychorzyn

0 + 995

03

 

0 + 995

 

04

Jastrząb

3 + 370

05

 

3 + 370

 

06

22

3322W Drzewica-Bieliny-Gielniów

Bieliny

2 + 610

01

 

2 + 610

 

02

Antoniów

2 + 040

03

 

2 + 080

 

04

23

3324W Różanna -Stanisławów-Wysokin

Różanna

0 + 320

01

 

Stanisławów

4 + 030

03

 

4 + 030

 

02

Wandzinów

6 + 980

05

 

6 + 980

 

04

Lipiny

8 + 960

 

06

24

3325W Ulów-Kłudno

Ulów

0 + 115

01

 

Ulów

0 + 195

 

02

25

3328W Długie-Grabowa

Dłuska Wola

1 + 620

01

 

1 + 620

 

02

Grabowska Wola

3 + 860

03

 

3 + 860

 

04

26

3329W Potworów-Jamki-Skrzyńsko

Potworów

0 + 040

 

02

Mokrzec

3 + 650

01

 

3 +650

 

04

Marysin

5 + 860

03

 

5 + 860

 

06

Wir

7 + 410

05

 

7 + 410

 

08

Dębiny

11+050

07

 

11+050

 

10

Dębiny

11+980

 

12

11+980

09

 

Wistka

17+840

11

 

17+840

 

14

Wistka

18+920

13

 

18+920

 

16

Kol. Janików

17+500

15

 

17+500

 

18

Skrzyńsko

19+310

17

 

19+310

 

19

27

3330W Sady-Jamki

Rdzuchów

1 + 355

01

 

1 + 355

 

02

Beźnik

3 + 210

03

 

3 + 210

 

04

Jamki

4 + 060

05

 

4 + 060

 

06

28

3331W Dębiny-Plec-Brudnów

Plec

2 + 195

01

 

2 + 195

 

02

29

3332W Janików-Sokolniki Suche-dr.kraj.Nr 12

Janików

1 + 610

01

 

1 + 610

 

02

Krajów

3 + 730

03

 

3 + 730

 

04

Romualdów

4 + 810

05

 

4 + 810

 

06

Zagórze

5 + 650

07

 

5 + 650

 

08

Komorów

7 + 090

09

 

7 + 090

 

10

Kamień Duży

8 + 180

11

 

8 + 180

 

12

Sokolniki Suche

9 + 760

13

 

9 + 760

 

14

30

3333W Komorów-Skrzynno

Skrzynno

0 + 060

01

 

0 + 060

 

02

31

3334W Wir-Goszczewice-Przytyk

Wir

0 + 120

01

 

0 + 120

 

02

32

3335W Wir-Ostrołęka-Potkanna

Dąbrowa

2 + 785

01

 

2 + 785

 

02

33

3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk

Brudnów

4 + 880

01

 

4 + 880

 

02

34

3338W Jabłonica-Smagów-Pawłów

Ryków

4 + 670

01

 

4 + 670

 

02

Niska Jabłonica

6 + 910

03

 

6 + 910

 

04

Smagów

10+010

05

 

10+010

 

06

35

3339W Kochanów-Smagów-Krzcięcin

Kochanów

0 + 040

01

 

0 + 040

 

02

Rzuców

1 + 790

03

 

1 + 790

 

04

Rzuców

2 + 880

05

 

Rzuców

2 + 905

 

06

Smagów

4 + 415

07

 

4 + 415

 

08

36

3340W Długa Brzezina-Bryzgów-Stefanków

Bryzgów

3 + 210

01

 

3 + 210

 

02

Rusinów

4 + 520

03

 

4 + 520

 

04

Kochanów

6 + 930

05

 

6 + 930

 

06

37

3341W Jabłonica-Pogroszyn

Pogroszyn

2 + 150

01

 

2 + 150

 

02

38

3342W Niska Jabłonica-Zawonia-Ostałów

Niska Jabłonica

0 + 060

01

 

0 + 060

 

02

39

3504W Konary-Żmijków

Konary

0 + 005

01

 

0 + 005

 

02

Zadąbrów

3 + 620

03

 

3 + 620

 

04