Informujemy, że nabór nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Przewodniczący komisji do spraw rekrutacji

                                                                                                                             Krzysztof Wlazło