Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji złożonej oferty na w/w stanoswisko kandydat przeszedł do dalszego etapu rekrutacji.

Przewodniczący komisji do spraw rekrutacji

Józef Dukała